­

856

Støttekontaktgruppen har gennem mere end 15 år samarbejdet med kommuner i Region Hovedstaden om tilbud til borgere med særlige behov for støtte i eget hjem. Det sker efter SEL § 85. Tilbuddet ydes til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale udfordringer.

Vi kan tilbyde engagerede, veluddannede konsulenter med en bred vifte af specialkompetencer inden for det socialpædagogiske område. Vi gør os umage med at finde det helt rigtige match mellem borger og konsulent, da vi mener at relationen er et afgørende redskab i det socialpædagogiske arbejde.

Arbejdet tilrettelægges efter den individuelle bevilling og efter borgerens behov. Vi arbejder systematisk og målrettet efter de mål der opstilles i bevillingen, og udarbejder statusrapporter som afspejler dette. Vi har fokus på borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder, og bestræber os på at gøre borgeren i stand til at klare sig selv, i det omfang det er muligt.

I Støttekontaktgruppen har vi specialiseret os i at skræddersy § 85 tilbud, der kan dække fra 1 time månedligt til 24 timer i døgnet.

• Borgere med psykiske lidelser, fra lette personlighedsforstyrrelser til personer med svært skizofrene diagnoser
• Borgere med hjerneskader
• Borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
• Borgere med misbrugsproblematikker
• Borgere der er i risiko for at begå kriminalitet, eller har begået kriminalitet
• Utilpassede unge borgere
• Borgere med dobbeltdiagnoser
• Ressourcesvage borgere

Vi tager gerne nye opgaver ind.

­

© Støttekontaktgruppen • Senest opdateret 20. maj 2021 • produceret af birchs.dk