­

plejeStøttekontaktgruppens syge- og omsorgspleje tilbyder pleje- og hjemmeservice i eget hjem. Hjælpen kan eksempelvis købes som et tilkøb til kommunens visiterede tilbud.

Vores dygtige og erfarende sundhedsfaglige medarbejdere sikre tryg og nærværende personlig pleje. Personales engagement, vedholdenhed og omsorg er drivkraften i det daglige arbejde og er med til at sikre høj kvalitet.

Vi skræddersyr hjælpen ud fra dine behov. Vi løser opgaver med stor fleksibilitet i forhold til arbejdstider og arbejdsopgavernes art, og vi gør os umage med at finde det helt rigtige match mellem dig og den medarbejder, som vi sender ud. Vi ved, at en god relationen er afgørende for at skabe et trygt og personligt samarbejde.

Vi plejer, passer, spreder livsglæde og skaber trygge rammer, så hverdagen og livet er en positiv og overkommelig størrelse. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere altid kommer til aftalt tid. Du vil få din helt egen sundhedsfaglige medarbejder, som du altid kan ringe til, hvis der opstår behov for hjælp.
Her er nogle af de områder og opgaver, som vores erfarne og dygtige medarbejdere gerne vil hjælpe dig eller din pårørende med:

Hjemmepleje:
• Personlig pleje: af- og påklædning, bad og personlig hygiejne
• Støtte omkring mad og væske
• Daglig bevægelse, råd og vejledning omkring mobilisering
• Støtte ved lægesamtaler, ledsager til behandlinger på hospital
• Sår- og hudpleje, medicindosering, sondeernæring mm.
• Pleje, genoptræning og omsorg i forbindelse med længerevarende sygdom
• Genoptræning og rekreation efter indlæggelse
• Praktisk hjælp i hjemmet ifm. stressforløb, kemoterapiforløb eller lign.
• Vi hjælper også gerne, når der skal tages en smuk afsked med et forhåbentligt langt liv, med hel- eller delvis terminal pleje i hjemmet

Hjemmeservice:
• Tryghedsbesøg – et andet menneske at dele hverdagens små- og store oplevelser og udfordringer med
• Hjælp til indkøb og madlavning
• Hjælp til rengøring, vinduespudsning, tøjvask, strygning m.m.
• Ledsager ved sociale arrangementer
• Rejseledsager

Vi kommer gerne ud til et personligt uforpligtende møde i dit hjem, hvor vi kan snakke om opgavens art, hvor tit og hvor lang tid du ønsker hjælpen.
Ved opstart aftaler vi faste dage og tidspunkter, hvor din faste sundhedsfaglige medarbejder kommer og udfører den ønskede hjælp.

Priser pr. time:
Hjemmehjælp: 375 kr. ekskl. moms
Hjemmeservice: 350 kr. ekskl. moms
Tillæg fra 17:00-22:00: 75 kr. ekskl. moms 
Weekend tillæg: 115 kr. ekskl. moms 

Bemærk: Vi indgår ikke i kommunalt visiteret hjemmeplejeordninger.

Tilskud til betaling:
• Med det genindførte håndværkerfradrag kan der trækkes op til kr. 6.000 pr. voksen i husstanden til serviceydelser som privat rengøring.
• Sygeforsikringen Danmark gruppe 2 patienter modtager op til kr. 12.000,00/år i tilskud til midlertidigt hjemmehjælp ved forsikredes sygdom mod fremsendt dokumentation for betaling.
• Udvalgte forsikringsselskaber tilbyder økonomisk hjælp i en kortere periode til sygepleje, oftest efter operation og ifm. terminal pleje. Enkelte sundhedsforsikringer tilbyder ligeledes støtte til nært familiemedlem.
• De fleste, der har en sundhedforsikring, vil få dækket udgifterne til privat sygepleje i tilfælde af kritisk sygdom eller pleje af døende.
• “Danmark” giver 50% tilskud på udgiften ved pasning af døende i eget hjem – op til kr. 12.000.

Støttekontaktgruppen er en innovativ og privat virksomhed, som igennem mange år har løst og løser et stadig stigende antal sociale og sundhedsfaglige opgaver. Opgaverne løses på højt fagligt niveau og til konkurrencedygtige priser.

­

© Støttekontaktgruppen 2017 • Senest opdateret 15.- 6. 2019 • produceret af birchs.dk