stueStøttekontaktgruppens Botilbud afdeling Fredensvej i Hillerød med plads til 5 unge i alderen 18-35 år.
Huset er målrettet borgere med udviklings- og autismespektrumforstyrrelse der kræver særlig socialpædagogisk støtte i trygge rammer.

 Målgruppen er unge der profitterer af en struktureret og forudsigelig hverdag. Unge der for en periode i deres liv har brug for målrettet socialpædagogisk støtte, vejledning og omsorg i trygge rammer. Fredensvej er et springbræt til at blive selvstændige og i stand til at mestre eget liv i egen bolig. 

Vi bor i en hyggelig gammel villa i Hillerød centrum med kort gåafstand til byen, busstoppested, stationen, bibliotek, sports, trænings og uddannelsesinstitutioner og kulturelle aktiviteter. Vi har på Fredensvej plads til 5 unge. De unge har deres eget værelse. Køkken, stue og bad er fælles.

Alle beboere på afd. Fredensvej er som udgangspunkt i en eller anden form for beskæftigelse, behandling, uddannelse, i praktik eller i et afklaringsforløb.

Der indskrives ikke unge med udad reagerende voldelig adfærd, tilknytning til bandekriminalitet eller med et aktivt misbrug.

Tilbuddets overordnede mål er, at støtte beboeren i at kunne mestre eget liv i egen bolig. Herunder at støtte beboeren i få skabt sunde vaner ift. fysisk såvel som psykisk sundhed og blive i stand til at finde sin plads i samfundet.

Vores primære fokus er derfor at støtte op omkring de unges selvstændighed, hvilket kan ses i en del af vores aktiviteter i hverdagen som tager udgangspunkt i bo træning. Dvs. støtte til struktur i hverdagen, madlavning, tøjvask, rengøring, personlig hygiejne, økonomi, social træning m.m.

Det overordnede pædagogiske perspektiv bygger på et positivt menneskesyn, hvori vi anser det enkelte menneske som værende unikt og ekspert i eget liv. Vi har i arbejdet med den unge primært fokus på det, der fungerer, og sekundært på det som udfordrer.

Den relation vi ønsker at skabe til den unge, baserer sig på anerkendelse. I vores arbejde møder vi den unge med en anerkendende og empatisk tilgang og i samarbejde med den unge finder vi frem til det som motiverer. Vi finder det vigtigt i arbejdet med relationen, at være stabile, troværdige, ærlige og vise oprigtig interesse over for den unge.

Vi er 4 personaler samt et mindre antal vikarer tilknyttet Fredensvej. 

Kost er en del af tilbuddet.

Der ydes både fælles støtte og individuel støtte. Alle beboere får tildelt en kontaktperson, som er "tovholder" for den individuelle støtte.