­

Støttekontaktgruppen er innovative, private og netværksbaserede virksomheder, som i mere end 15 år har løst og løser et stadig stigende antal sociale opgaver primært for Region Hovedstadens kommuner. Opgaverne løses på højt socialfagligt niveau og til konkurrencedygtige priser.
Vores styrke er, at vi altid kan finde den rette kvalificerede medarbejder eller team til at varetage den konkrete opgave.
Det sker blandt vores store særdeles kvalificerede, erfarne og veluddannede medarbejderstab. Derfor er vores "bank" af viden, erfaringer og dokumentation ganske betydelig. Vi løser opgaver med stor fleksibilitet med hensyn til arbejdstider, arbejdsopgavernes art og ser altid frem til nye udfordringer

hjemStøttekontaktgruppens Botilbud §107/8

Støttekontaktgruppens botilbud ApS er særligt tilrettelagte botilbud for sårbare borgere, der af forskellige årsager i en kort eller længere periode af deres liv, har brug for målrettet hjælp i trygge rammer. Vi er i konstant udvikling, er åbne for dialog, nye tiltag og udvikler gerne nye botilbud.

LÆS MERE

aktivitet

NYHED! 

Aktivitetstilbud §103/4

Støttekontaktgruppen har åbnet aktivitetstilbud under SEL §103/4 i Karlebo med 10 pladser. Aktivitetstilbuddene har 8 stk. §104 pladser til samvær og aktivitetstilbud samt  2 stk. §103 pladser til beskæftigelsestilbud som pasning af grønne områder og dyrehold.

LÆS MERE

vikar

Støttekontaktgruppen Drift & Administration

Støttekontaktgruppen har hovedkontor på Lokesvej 8, 3400 Hillerød

Kontakt venligst øverste ledelse vedr. visitation af borgere til botilbud og øvrige tilbud.

Sikker mail: administration@botilbud.skgr.dk

KONTAKTOPLYSNINGER

  • Støttekontaktgruppens Botilbud afd.1 ApS • CVR 37293008 • Botilbuddene Birkelund og Ølsted med målgruppe inden for psykiatrien.

  • Støttekontaktgruppens Botilbud afd.2 ApS • CVR 39240939 • Botilbuddene Bakkely og Karlebo Hus 2 • Udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelse.

  • Støttekontaktgruppens Botilbud afd.3 ApS • CVR 40752005 • Botilbuddene Karlebo Hus 1 og Hus 3 • Udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelse.

  • Støttekontaktgruppen Drift & Administration ApS • CVR 37292664 • Varetager §85 og mentoropgaver for Hillerød kommune.

  • Støttekontaktgruppen • CVR 29266190 • Varetager §85 opgaver og enkeltmandsprojekter.

Da vi ofte har brug for kvalificerede kolleger til vores mange forskelligartede opgaver, kan vi kun opfordre dig til at søge ind til Støttekontaktgruppen.
Din jobansøgning gemmes i 3 måneder til evt. senere brug, såfremt vi finder den interessant og den opfylder vores formelle kriterier.

 Læs vores aktuelle jobopslag her.

Søg job i Støttekontaktgruppen

­

© Støttekontaktgruppen • Senest opdateret 20. maj 2021 • produceret af birchs.dk