­

hjem

Nogle mennesker har brug for et springbræt til at blive mere selvstændige og mestre eget liv. Andre har brug for en mere varig og tryg base.

Støttekontaktgruppens botilbud ApS er særligt tilrettelagte botilbud efter SEL §107 og §108 for sårbare borgere, der af forskellige årsager i en kortere eller længere periode af deres liv, har brug for målrettet socialpædagogisk støtte, vejledning og omsorg i trygge rammer.

Støttekontaktgruppens botilbud består af syv afdelinger:

Bakkely i Ny Hammersholt, Hillerød med plads til 9 unge i alderen 18-35 år. Huset er målrettet borgere med udviklingforstyrrelser, herunder autismespektrumforstyrrelse, som profiterer af en struktureret og forudsigelig hverdag. De to af pladserne er målrettet unge med brug for særlig intensiv støtte. Læs mere om afdelingen her

Birkelund i Ølsted med plads til 9 unge i alderen 18-35 år. Huset er målrettet borgere med sindslidelser og psykosociale udfordringer, som kræver særlig socialpædagogisk støtte i trygge rammer. Læs mere om afdelingen her

Mejerivej i Skibby med plads til 6 beboere i alderen 18-65 år. Huset er målrettet borgere med sindslidelser og psykosociale udfordringer evt. i kombination med en lettere misbrugsproblematik. Læs mere om afdelingen her

Åmosen i Hillerød med plads til 9 beboere i alderen 18-50 år. Huset er målrettet borgere med udviklinghæmning og/eller udviklingforstyrrelse, som profiterer af en struktureret og forudsigelig hverdag. Læs mere om afdelingen her

Karlebo Hus1: Som er et §107 botilbud med plads til 9 beboere. Målgruppen henvender sig til unge med autismespektrumforstyrrelser eller anden udviklingsforstyrrelse, herunder unge med manglende sociale kompetencer og kognitiv funktionsnedsættelse. Hus 1 åbner 1. oktober 2019. Læs mere om afdelingen her

Karlebo Hus 2: Som er et §107 botilbud med plads til 10 beboere. Målgruppen henvender sig til borgere med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelse. Der vil være særlig fokus på ADL i et struktureret og forudsigeligt miljø. Huset er dækket med sovende nattevagt. Hus 2 åbner 1. januar 2020.  Læs mere om afdelingen her

Karlebo Hus 3: Består af 7 selvstændige lejligheder med eget køkken og bad under §107 eller §108. Målgruppen henvender sig til borgere med svær udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelse, herunder svær autisme, som har brug for særlig tilrettelagt støtte én til én det meste af- eller hele døgnet. Der er endvidere en to-værelses lejlighed, som evt. kunne være velegnet til et kærestepar.  Hus 3 åbner 1. oktober 2019.  Læs mere om afdelingen her

Om tilbuddene:

Målgruppen for §107 er som ofte socialt udsatte borgere over 18 år med manglende sociale kompetencer, angstprægede, med kognitive og/eller psykisk funktionsnedsættelse, depressive, indad reagerende, prægede af negative tankemønstre og andre former for psykisk sårbarhed.

Tilbuddenes overordnede mål er at støtte borgeren i at opnå egne personlige mål. Herunder at støtte beboeren i få skabt gode vaner fysisk såvel som psykisk og blive i stand til at finde sin plads i samfundet.

Vores primære fokus er derfor at støtte op omkring borgeres selvstændighed, hvilket en del af vores hverdagsaktiviteter tager udgangspunkt i, i form af botræning. Herunder støtte til struktur i hverdagen, madlavning, tøjvask, personlig hygiejne, økonomi m.m.

Det overordnede pædagogiske perspektiv bygger på et positivt menneskesyn, hvori vi anser det enkelte menneske som værende unikt og ekspert i eget liv.

Den pædagogiske metode tager udspring i KRAP, der er et velafprøvet pædagogisk koncept, som udspringer af mange års praksis-erfaring. Gennem en kognitiv indfaldsvinkel vil vi støtte til udvikling af forskellige kompetencer, og bedre selvværd. KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn.

Den relation vi ønsker at skabe baserer sig på anerkendelse. Vi møder borgeren med en positiv anerkendelse og empatisk forståelse. Vi finder det vigtigt i arbejdet med relationen at være stabil, troværdig, ærlig og vise oprigtig interesse over for den borgeren.

Vi er i konstant udvikling, er åbne over for dialog, nye tiltag og udvikler gerne nye botilbud.


­

© Støttekontaktgruppen 2017 • Senest opdateret 16.- 11. 2019 • produceret af birchs.dk