­

4Støttekontaktgruppens Botilbud Mejerivej i Skibby er et § 107 og § 108 botilbud for sårbare borgere fra 18 år og opefter med plads til 6 borgere.
Borgere der for en periode i deres liv, har behov for en målrettet socialpædagogisk støtte, vejledning og omsorg i trygge rammer. Et springbræt til at blive selvstændig og hvor målsætningen er, at blive i stand til at mestre eget liv i egen bolig.

Vi bor i en hyggelig gammel villa i landsbyen Ferslev v. Skibby. Her er vi ude på landet, men har dog naboer til alle sider. I Ferslev er der et lille hyggeligt gadekær, hvor der er skønt om sommeren og vores nabo er en smuk gammel kirke. I Skibby (5 km væk) er der bibliotek, sport/trænings muligheder, kulturelle aktiviteter, hyggelig biograf mm. Der er ligeledes uddannelsesmuligheder i bl.a. Skibby/Frederikssund/Holbæk.

2Målgruppen er som oftest socialt udsatte borgere med manglende sociale kompetencer, psykisk og/eller kognitive funktionsnedsættelse, angstproblematikker, depression, indad reagerende, prægede af negative tankemønstre samt andre former for psykisk sårbarhed. Derudover er målgruppen borgere med følgende udfordringer: Personlighedsforstyrrelser, skizofreni, OCD, selvskadeproblematikker.

Målgruppen er ofte karakteriseret ved at have oplevet en eller anden form for psykisk og/eller fysisk smerte i livet, som de har behov for at få støtte og vejledning til at håndtere.

5Der indskrives ikke borgere med udad reagerende voldelig adfærd, eller borgere hvor hovedproblemstillingen er aktivt misbrug.

Tilbuddets overordnede mål er at støtte beboeren i at opnå egne personlige mål. Herunder at støtte beboeren i at få skabt sunde vaner ift. fysisk såvel som psykisk sundhed og blive i stand til at finde sin plads i samfundet. Støtte til at komme positivt videre og selvstændigt kunne mestre eget liv i egen bolig. Vores primære fokus er derfor at støtte op omkring beboerens selvstændighed, hvilken en del af vores aktiviteter i dagligdagen tager udgangspunkt i, i form af botræning. Herunder støtte til struktur i hverdagen, madlavning, tøjvask, personlig hygiejne, økonomi mm.

Det overordnede pædagogiske perspektiv, bygger på et positivt menneskesyn, hvori vi anser det enkelte menneske som værende unikt og ekspert i eget liv. Vi har i arbejdet med borgeren fokus på det der fungerer, frem for det der ikke fungerer og vi møder altid borgeren med anerkendelse samt empatisk forståelse. Vi ligger stor vægt på at vi som personale fremstår som troværdige, ærlige og stabile med oprigtig interesse for borgeren.

Vi er 5 personaler tilknyttet Mejerivej og der er personale til rådighed i hverdagene fra kl. 8.00-22.00 samt weekender fra kl. 9.00-21.00. Der ydes både fælles støtte og individuelt støtte. Alle beboere får tildelt en kontaktperson, som er ”tovholder” på den individuelle støtte.

­

© Støttekontaktgruppen 2017 • Senest opdateret 16.- 11. 2019 • produceret af birchs.dk