­

hjemStøttekontaktgruppens Botilbud afdeling Birkelund i Ølsted er et §107 botilbud for sårbare unge mellem18-35 år. Vi har på Birkelund plads til 9 unge. De unge har deres eget værelse. Køkken, stue og bad er fælles.

Vi bor på en ny renoveret gård. Huset emmer af hjemlig hygge og atmosfære, og vi lægger vægt på, at der skal være rart og imødekommende at være.
Vi bor tæt på station, bus, indkøb, natur og by.

På Birkelund møder beboerne kvalificeret og uddannet personale. En personalegruppe som brænder for faget og det at gøre Birkelund til et helt særligt godt sted for beboerne.

Birkelund er for unge, der for en periode i deres liv har brug for målrettet socialpædagogisk støtte, vejledning og omsorg i trygge rammer. Et springbræt til at blive selvstændige og i stand til at mestre eget liv i egen bolig.
Vores mål er at skabe et godt og rart sted for beboerne. Et sted hvor de trygt kan udvikle sig og "træne" sig i dagligdags færdigheder.
Vi bestræber os på, at få alle beboerne til at deltage i de daglige gøremål.
Vi støtter beboerne i komme i bad, vakse tøj, madlavning, rengøring af eget værelse.
Vi lægger op til, at alle beboere på Birkelund som udgangspunkt er, eller kommer i en eller anden form for beskæftigelse, behandling, uddannelse, i praktik eller i et afklaringsforløb.

Tilbuddets overordnede mål er, at støtte beboeren i at opnå egne personlige mål. Herunder at støtte beboeren i få skabt sunde vaner ift. fysisk såvel som psykisk sundhed og blive i stand til at finde sin plads i samfundet. Endvidere at komme positivt videre og selvstændigt kunne mestre eget liv i egen bolig.

Vores primære fokus er derfor at støtte op omkring de unges selvstændighed, hvilket en del af vores aktiviteter i hverdagen tager udgangspunkt i form af botræning. Herunder støtte til struktur i hverdagen, madlavning, tøjvask, personlig hygiejne, økonomi mm.
Det overordnede pædagogiske perspektiv bygger på et positivt menneskesyn, hvori vi anser det enkelte menneske som værende unikt og ekspert i eget liv. Vi har i arbejdet med den unge fokus på det, der fungere, frem for det der ikke fungerer.
Den relation vi ønsker at skabe til den unge baserer sig på anerkendelse. I vores arbejde møder den unge med en positiv anerkendelse og empatisk forståelse. Vi finder det vigtigt i arbejdet på relationen, at være stabil, troværdig, ærlig og vise oprigtig interesse over for den unge.

Målgruppen er som oftest socialt udsatte unge med manglende sociale kompetencer, psykisk og/eller kognitive funktionsnedsættelse angst, depression, indad reagerende, prægede af negative tankemønstre eller anden form for psykisk sårbarhed.
Målgruppen rummer ligeledes unge med følgende udfordringer: Personlighedsforstyrrelser, skizofreni, OCD, med selvskade, og tendens til spiseforstyrrelse som følge heraf.
Der indskrives ikke unge med udad reagerende voldelig adfærd, tilknytning til bandekriminalitet, eller med et aktivt misbrug.

På Birkelund er der personale til rådighed hele døgnet. Der ydes både fælles støtte og individuel støtte. Alle beboere får tildelt en kontaktperson, som er "tovholder" for den individuelle støtte

­

© Støttekontaktgruppen 2017 • Senest opdateret 16.- 11. 2019 • produceret af birchs.dk