­

hjemStøttekontaktgruppens Botilbud afdeling Bakkely i Hillerød er et §107 botilbud for unge mellem 18-35 år. Vi har på Bakkely plads til 9 unge. De unge har deres eget værelse. Køkken, stue og bad er fælles.

Botilbuddet Bakkely henvender sig til unge som har særlig brug for en forudsigelig og struktureret hverdag. Målgruppen er som oftest socialt udsatte unge med manglende sociale kompetencer, psykisk og/eller kognitive funktionsnedsættelse. Der er 7 pladser for moderat fungerende og 2 pladser for unge med brug for intensiv støtte.

Vi opbygger, i samarbejde med borgeren, en forudsigelig, struktureret og tryg hverdag, hvor vi tager afsæt i borgerens individuelle ressourcer, behov og ønsker. Med dette udgangspunkt skaber vi en grobund for personlig udvikling og øget selvstændighed. Borgeren støttes i at bevare og opbygge sociale netværk og styrke relationer til nærmeste familie og venner.

På Bakkely møder beboerne kvalificeret og uddannet personale. En personalegruppe som brænder for faget og det at gøre Bakkely til et helt særligt godt sted for beboerne.

bakkely1Vi bor i en ny renoveret skovridderbolig. Huset har en hjemlig og hyggelig atmosfære og der lægges vægt på at beboerne har det rart og føler de bliver imødekommet.

Botilbuddet ligger i Ny Hammersholt i landlige omgivelser, med kun 2,5 km til Hillerød centrum og station. Hovedhuset, hvor der er plads til 7 unge beboer.

Beboerne har hver deres værelse, Herudover er der to badeværelser, køkken, spisestue og en stue som man er fælles om. Derudover er der en lejlighed med plads til to beboer. I lejligheden er der to værelser, et badeværelse og et integreret køkken/fællesrum. Boligen er beliggende på en stor grund med have og adgang til privat skov. Der er gode rekreative muligheder på ejendommen.

Vi lægger op til, at alle beboere på Bakkely som udgangspunkt er, eller kommer i en eller anden form for beskæftigelse, behandling, uddannelse, i praktik eller i et afklaringsforløb.

Tilbuddets overordnede mål er, at støtte beboeren i at opnå egne personlige mål. Herunder at støtte beboeren i få skabt sunde vaner ift. fysisk såvel som psykisk sundhed og blive i stand til at finde sin plads i samfundet. Endvidere at komme positivt videre og selvstændigt kunne mestre eget liv i egen bolig.
Vores primære fokus er derfor at støtte op omkring de unges selvstændighed, hvilket en del af vores aktiviteter i hverdagen tager udgangspunkt i form af botræning. Herunder støtte til struktur i hverdagen, madlavning, tøjvask, personlig hygiejne, økonomi mm.

Det overordnede pædagogiske perspektiv bygger på et positivt menneskesyn, hvori vi anser det enkelte menneske som værende unikt og ekspert i eget liv. Beboerne inddrages således i udformning af personlige mål og der er fokus på det, der fungerer, fremfor det, der ikke fungerer.

Den relation vi ønsker at skabe til den unge baserer sig på anerkendelse. Personalet på Bakkely tilstræber en positiv, stabil og ligeværdig kontakt med beboerne med udgangspunkt i anerkendelse og empatisk forståelse for den enkelte.

På Bakkely er der personale til rådighed hele døgnet. Der ydes både fælles støtte og individuel støtte. Alle beboere får tildelt en kontaktperson, som er "tovholder" for den individuelle støtte.

Huset tilbyder tre faste måltider om dagen. Vi opfordrer beboerne til at være deltagende i planlægning af indkøb og madlavning. Fælles måltider ligger i tidsrummet fra 8.00-10.00 frokost fra 12.00-14.00 og aftensmad kl.18.00. Vi opfordre ligeledes beboere til at deltage i fællesspisning. Dette er dog ikke et krav, da det for nogen kan være vanskeligt at indgå i denne kontekst. Vi lægger vægt på sund og varieret kost.

Der indskrives ikke unge med udad reagerende voldelig adfærd, tilknytning til bandekriminalitet, eller med et aktivt misbrug.

­

© Støttekontaktgruppen 2017 • Senest opdateret 16.- 11. 2019 • produceret af birchs.dk