­

Støttekontaktgruppens Botilbud afdeling Åmosen i Hillerød er et §107 botilbud for borgere i alderen 18-50 år.

Støttekontaktgruppens Botilbud afdeling Åmosen i Hillerød er et §107 botilbud for borgere i alderen 18-50 år.Åmosen ligger centralt i Hillerød 10 min. gang fra Slotsarkaderne og grønne områder.

Huset er fysisk delt i 3 mindre afsnit med hver deres opholdsstue og køkken. På de fleste værelser er der eget bad og toilet.Der er plads til 9 beboere. Huset er nyrenoveret og vi lægger vægt på, at der er en varm og hjemlig atmosfære. Vi har fokus på, at der, personale og beboere imellem, er en let og respektfuld tone og med god plads til humor. 

Vi bestræber os på at tilbyde og støtte op omkring aktiviteter og beskæftigelse med udgangspunkt i beboernes ønsker og behov. Vi ønsker, at beboeren oplever, at de blive mødt af glade, engagerede og professionelle medarbejdere samt at beboeren mærker, at vi er der for dem. Pædagogisk arbejder vi ud fra KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik).

Åmosen henvender sig til borgere mellem 18-50 år, hvor den primære problematik er udviklingshæmning. Botilbuddet modtagere borgere, der er moderat til svært fungerende. Botilbuddet henvender sig til borgere, der profiterer af en struktureret og forudsigelig hverdag. Målgruppen er som oftest borgere med manglende sociale kompetencer og kognitiv funktionsnedsættelse. 

Ved visitering bliver der lagt vægt på, at borgeren generelt passer ind i den beboer-sammensætning, der er i huset på visiterings-tidspunktet. Botilbuddet modtager ikke borgere med et aktivt misbrug, ej heller borgere med omfattende udad reagerende voldelig adfærd eller med tilknytning til bandekriminalitet.

§ 107 tilbuddets overordnede mål er, at støtte beboeren i at opnå sin personlige målsætning, herunder støtte beboeren i at få skabt sunde vaner ift. fysisk- såvel som psykisk sundhed, komme positivt videre, samt bliver i stand til at finde sin plads i samfundet og selvstændigt kunne mestre eget liv i egen bolig. Vi vægter uddannelse og beskæftigelse højt og støtter op omkring dette.

­

© Støttekontaktgruppen 2017 • Senest opdateret 16.- 11. 2019 • produceret af birchs.dk