­

kvalitetStøttekontaktgruppens sikring af den højest mulige kvalitet i arbejdet tager først og fremmest udgangspunkt i Hillerød Kommunes: "Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85" (.pdf)

KL og Socialministeriet har endvidere i samarbejde med Deloitte udviklet "Voksenudredningsmetoden" (.pdf), som primært er et kommunalt administrativt "væktøjssæt" til at sikre systematik og en høj og ensartet kvalitet i sagsbehandlingen i kommunerne. Voksenudredningsmetoden (VUM) vil, i de kommuner hvor den er implementeret, i tæt samarbejde med sagsbehandlerne danne grundlag for Støttekontaktgruppens del af sagsopfølgningen.

Sidst Hillerød Kommunes: "Kvalitetsstandard - Socialpædagogisk støtte på Trollebro og i eget hjem" (.pdf), som er de overordnede metoder og principper i den samlede indsats for borgere i Hillerød Kommune med særlige behov for hjælp.

Støttekontaktgruppens Botilbud ApS er endvidere godtendt af Socialtilsynet og lever op til alle krav. Læs meget mere her

Dette betyder i praksis, at et samarbejde mellem Støttekontaktgruppen, ansatte og selvstændige konsulenter er betinget af at overholde kommunernes kvalitetsstandarder. Derudover kræves det, at samtlige ansatte og konsulenter under Støttekontaktgruppen arbejder i forhold til et stramt regelsæt for notatpligt og dokumentation i form af såvel mundtlig som skriftlig kommunikation til kommunens sagsbehandlere ved hjælp af situationsbeskrivelser, statusrapporter og øvrig dokumentation i forhold til aftalte intervaller.

Ved indgåelse af en samarbejdsaftale eller ansættelseskontrakt skal medarbejderen aflevere en anmærkningsfri straffeattest, som skal forblive anmærkningsfri og underskrive en detaljeret "Tavshedserklæring" vedr. behandling af personfølsomme oplysninger mv.

De ansatte og selvstændige konsulenter skal, som Støttekontaktgruppen, endevidere overholde ILO nr.94 konventionen vedr. overenskomst og arbejdstidsregler og i hele sin færden optræde loyalt og ansvarligt i forhold til de visiterende kommuner.

Al dokumenthåndtering, journalisering og opbevaring af personfølsomme oplysninger, bliver varetaget af "Danjournal", som er certificeret til at håndtere personfølsomme digitale informationer.

Støttekontaktgruppen anvender sikker mail i flg. de officielle standarder til sikker kommunikation af personfølsomme oplysninger til og fra kommunerene via postkasserne: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Som privat virksomhed skal Støttekontaktgruppen og ansatte leve op til de samme krav, som der stilles til stat og kommuner vedr. digital lagring og flytning af personfølsomme oplysninger via internettet. - Læs mere her

Til sikring af en kontinuerlig faglig kompetenceudvikling i gruppen afholder Støttekontaktgruppen to gange årligt relevante kurser eller foredrag. Herudover tilbydes medarbejderne månedligt kollegial supervision og ekstern supervision efter behov. 

Støttekontaktgruppens mange tilbud er endvidere omfattet af en indgående egenkontrol, der skal sikre, at eventuelle fejl og mangler opdages og rettes, så tilbuddende til enhver tid følger gældende regler og aftaler.

Søg job i Støttekontakgruppen

 

­

© Støttekontaktgruppen • Senest opdateret 20. maj 2021 • produceret af birchs.dk