­

enkeltmand

Støttekontaktgruppen tilbyder etablering og bemanding af enkeltmandsprojekter, som er midlertidige boliger og ophold for borgere, der har en adfærd, som er meget voldsom og som ikke profiterer af de foranstaltninger, der tidligere har været iværksat gennem kommunen.

Vi placerer borgeren i en passende bolig, hvor der etableres en døgnrytme og en dagligdag, som tager hensyn til borgerens vanskeligheder. 

Formålet med enkeltmandsprojekter er at etablere borgeren i et miljø, hvor man gennem pædagogiske redskaber, vil kunne motivere og senere arbejde med hans/hendes vanskeligheder og begynde på en ny og bedre tilværelse.

Fordi beboerne i et enkeltmandsprojektet oftest har en adfærd, der er meget voldsom, kræver det, at der er én medarbejder til én beboer, en medarbejder som mere eller mindre mandsopdækker beboeren.

Vores personale vil i samarbejde med borgeren lave og gennemføre planer for dagligdagen, skole/job tilbud, fritid og rammer.

Støttekontaktgruppen knytter en primærperson til borgeren, som vil være den gennemgående kontakt gennem hele forløbet. Det er primærpersonen og borgeren der gennem samarbejde fastsætter de mål, som borgeren gennem perioden skal nå. Primærpersonen vil være den, som har kontakten til kommunen, og som udarbejder skriftlig dokumentation for udviklingsforløbet. Det er primærpersonens ansvar, at der arbejdes med den opgave som er stillet i samarbejde med kommunen. Herudover vil vores øvrige personale som tilknyttes borgeren pga. døgndækningen arbejde systematisk med de aftalte mål.

Vi tror på, at al udvikling sker gennem en god relation til andre, hvor fagpersonen støtter, guider og vejleder til en indre motivation til forandring af nuværende livsbetingelser og adfærdsmønstre.

Endemålet vil være, at borgeren skal kunne klare sig i et af kommunens etablerede behandlingstilbud, eller i bedste fald kunne fungere i egen bolig med minimal støtte.

Vi tager gerne nye projekter ind.

­

© Støttekontaktgruppen 2017 • Senest opdateret 12.- 11. 2020 • produceret af birchs.dk