­

Botilbuddet Ølsted er et §107 og §108 botilbud for borgere i alderen 30 – 65 år med plads til 9 beboere, som har behov for målrettet socialpædagogisk støtte, vejledning og omsorg i trygge rammer.

olstedMålgruppen er borgere med sindslidelser og psykosociale udfordringer evt. i kombination med kognitive og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Botilbuddet Ølsted henvender sig til socialt udsatte borgere med manglende sociale kompetencer. Vi modtager borgere med følgende hovedproblematikker: Skizofreni, personlighedsforstyrrelser, OCD, angst og depressive tendenser, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, ADHD, dobbeltdiagnoser, lettere udviklingshæmmede med psykiatriske lidelser, lettere hjerneskadede/sen-hjerneskadede med psykiatriske lidelser samt borgere, der udviser negative tankemønstre og andre former for psykisk sårbarhed. Borgerne kan have lidelser, der indebærer et tæt samarbejde med det psykiatriske system samt andre faggrupper.

Ølsted modtager ikke borgere med omfattende udadreagerende voldelig adfærd eller borgere med tilknytning til bandekriminalitet. Vi modtager ikke borgere, hvor misbrug er den primære problematik.

Fysiske rammer: Botilbuddet ligger på en gård mellem Frederikssund og Frederiksværk i kort gåafstand til Roskilde Fjord, på adressen Frederikssundsvej 187, 3310 Ølsted. Vi har en dejlig have med shelter, bålplads og hønsehus. Her er vi ude på landet, men i bare 10 min. gåafstand til handlemuligheder i Ølsted samt togforbindelser til Hillerød og Hundested. Der er endvidere busforbindelse direkte til Frederikssund og Frederiksværk.

Hovedhuset består af et åbent fælleskøkken med spisestue og opholdsstue. Der er ligeledes 4 rummelige beboerværelser til beboere indskrevet under §107 samt 2 fælles badeværelser. Personalekontor og vagtværelse ligger også i hovedhuset. Tilbygningen består af 5 ét-værelses lejligheder med eget bad og toilet samt et mindre køkken til beboere indskrevet under §108. I tilbygningen er der endvidere et fælles vaskerum med vaskemaskiner og tørretumblere.

Aktiviteter: Vi har fokus på at skabe en indholdsrig hverdag for beboerne og støtter gerne den enkelte beboer i forhold til fritidsjob, beskyttet beskæftigelse, fritidsaktiviteter eller samværstilbud, eventuelt i samarbejde med den anbringende kommune.
Derudover har vi forskellige fællesaktiviteter. Disse aktiviteter aftales på beboermøderne, der afholdes hver 3. måned, hvor alle beboer så vidt muligt er til stede sammen med hele personalegruppen. Vi holder bl.a. meget af gå- eller cykelture i det smukke lokalområde. Det meste af sommeren griller vi, på vores store gasgrill, ude i vores hyggelige have. Vi har både høns og kaniner i haven, så der vil også være mulighed for at passe disse, hvis man har lyst til det.

Vi har endvidere mange traditioner på botilbuddet: Vi gør bl.a. meget ud af at holde den enkelte beboers fødselsdag, hvis han eller hun har lyst til dette. Hvert år holder vi en festlig julefrokost samt påskefrokost. Vi holder også julebanko for de pårørende. Om sommeren holder vi sommerfest og har en fast tradition med at tage en Bakketur og se Cirkusrevyen. I juni og december tager vi en heldagstur til Tyskland. Vi deltager også i den årlige fisketur med de øvrige botilbud i Støttekontaktgruppen.

Måltider: Huset tilbyder morgenmad, frokost og aftensmad hver dag. Morgenmaden er høflig selvbetjening, da alle beboere ikke står op på samme tid. Der vil i hverdagene altid være et udvalg af morgenmadsprodukter: mælk, toastbrød, yoghurt, kaffe og the. I weekenden vil der efter behov være mulighed for hjemmebagte grovboller, evt. bagerbrød og diverse æg mv. Det fælles køleskab indeholder forskelligt pålæg, mælk og saft. Frokosten består normalt af rugbrød med pålæg, hvor man selv smører sin mad. Der bliver tilberedt aftensmad hver dag. Her forsøger vi at samle alle beboere til fællesspisning.

Alle beboer har en fast maddag om ugen. Vi ser gerne, at beboerne deltager aktivt, hvis de har lyst og overskud. Vi tilstræber at spise grønt, sundt og varieret, samt at maden fremstår spændende. Vi handler gerne honning, frugt og grønt mv. hos den lokale gårdbutik lige på den anden side af vejen.
Beboerne er altid velkommen til at have en gæst med til måltiderne, men af hensyn til planlægningen skal det aftales med personalet først.

Individuel støtte og ADL træning: Vi ser alle beboere som unikke personer, der kan have meget forskellige behov i forhold støtte og vejledning. Hjælpen kan dreje sig om kontakt til familien, sagsbehandler, læge, tandlæge, advokat, psykiatri og andre offentlige myndigheder. Denne hjælp gives primært af den kontaktperson man får tildelt ved indflytningen. Det er også kontaktpersonen, der i samarbejde med beboeren, skriver den halvårlige statusrapport til sagsbehandleren.
Den enkelte beboer skal som udgangspunkt selv holde sit værelse rent og sørge for tøjvask m.m. Vi forventer endvidere, at beboerne tilstræber en almindelig døgnrytme, dvs. at man sover om natten og er vågen om dagen. Personalet støtter, minder om- og vejleder i forhold til almindelige daglige gøremål som rengøring, madlavning, økonomi, personlig hygiejne m.m.

Pædagogik: Det overordnede pædagogiske perspektiv bygger på et positivt menneskesyn, hvori vi anser det enkelte menneske som værende unikt og ekspert i eget liv. Derfor bygger vores pædagogiske fundament på en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang (KRAP). Vi lægger stor vægt på, at vi som personale fremstår troværdige, ærlige og stabile.

Vi arbejder systematisk med dokumentation, herunder dagbogsnotater, udviklingsplaner og statusrapporter med resultatdokumentation. I forbindelse med beboerens indflytning modtager vi handleplan med indsatsmål og formål fra beboerens sagsbehandler. Inden for tre måneder udarbejder vi i fællesskab med beboeren en udviklingsplan med langsigtede mål, kortsigtede mål og en række delmål, som er vores arbejdsredskab til at styrke beboerens udvikling. Udviklingsplanen revurderes hver 6. måned samtidig med, at der skrives en statusrapport, som referer direkte til de opstillede indsatsmål og delmål.

På Botilbuddet Ølsted arbejder vi ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter principperne bag Low Arousal. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan forebygges med bl.a.: Afledning, affektsmitte, affektive metoder ved fysisk kontakt samt at ”lande igen”.

Målsætning: §107 tilbuddets overordnede mål er at støtte beboeren i at blive så selvhjulpen som muligt samt at opnå egne personlige mål. Beboerne inddrages således i udformning af personlige mål med udgangspunkt i de indsatsmål og formål, som vi får fra betalingskommunen. Formålet er, at beboerne bliver så selvhjulpne som muligt med henblik på at kunne mestre eget liv i egen bolig samt blive i stand til at finde deres plads i samfundet. Med en ressourcefokuseret tilgang har vi fokus på det, der fungerer, fremfor det der ikke fungerer. Vi støtter op omkring beboerens selvstændighed i form af bo-træning, som en stor del af vores aktiviteter i dagligdagen tager udgangspunkt i. Herunder støtte til struktur i hverdagen, madlavning, tøjvask, personlig hygiejne, økonomi samt støtte til at få skabt sunde vaner ift. fysisk såvel som psykisk sundhed. Vi vægter endvidere uddannelse og beskæftigelsestilbud højt og støtter op omkring dette.

§108 tilbuddets overordnede mål er at understøtte beboerens udvikling samt vedligeholdelse af funktionsniveau og kompetencer. Vi har fokus på at fremme den enkelte beboers ressourcer med henblik på, at beboeren bliver så selvhjulpen og selvforvaltende som muligt for derigennem at skabe en øget livskvalitet.

Personaledækning: Der er personale til stede på botilbuddet fra kl. 8 om morgen til kl. 22 om aftenen på hverdage. I weekender og på helligdage er der personale i tidsrummet fra. kl. 9 til kl. 21. Der er således ingen nattevagt på botilbuddet Ølsted.

Der ydes både fælles støtte og individuel støtte. Alle beboere får tildelt en kontaktperson, som er ”tovholder” i forhold til beboerens ophold på botilbuddet, herunder individuel udviklingsplan, tværfaglige samarbejdspartnere m.m.
I Støttekontaktgruppen har vi en målsætning om, at min. 2/3 af personalegruppen er faglært. Ufaglærte medarbejdere har alle massiv erfaring inden for området.

Aktuelle grundtakster findes på Tilbudsportalen (følg nedenstående link).
• Grundtakst niveau 1 - §107: Indeholder 23,7 personaletimer/uge herunder tid til dokumentation, personalemøder, overlap m.m. samt 5 timers individuel støtte til maddag med indkøb, rengøring og tøjvask, samtale med kontaktperson og møder. Beboerne tilbydes eget værelse med fælleskøkken og bad.

• Grundtakst niveau 2 - §108: Indeholder 30 personaletimer/uge herunder tid til dokumentation, personalemøder, overlap m.m. samt 7 timers individuel støtte til bl.a. maddag med indkøb, rengøring og tøjvask, samtale med kontaktperson og møder. Beboerne tilbydes en etværelseslejlighed med eget køkken og bad.

Udgifter til kost, rengøringsmidler og tøjvask er integreret i taksten og kan ikke fravælges eller fratrækkes taksten. Taksten inkluderer alm. kost, ikke speciel kost eller kosttilskud.

­

© Støttekontaktgruppen • Senest opdateret 20. maj 2021 • produceret af birchs.dk