Ledelse og administration

Mads CramerMads Cramer
Direktør og indehaver af Støttekontaktgruppen

 20166080      mads@botilbud.skgr.dk

Uddannet inden for ambulancetjenesten med en længerevarende uddannelse som lægeassistent/behandler med ansvarsområde inden for sundhed og behandling. Kompetencerne omfatter eksempelvis medicingivning og psykiatri. 

Efter en del år blev en større og større del af mit arbejdsliv tilegnet arbejdet blandt de, der havde det allersværest i samfundet nemlig hjemløse, psykisk syge, misbrugere og kriminelle, som jeg mødte i mit arbejde på forskellige institutioner for unge og voksne i Nordsjælland.

I 2003 startede jeg virksomheden Støttekontaktgruppen, som dengang primært havde med unge at gøre i Hillerød. Undervejs er Støttekontaktgruppen blevet til en moderne innovativ og netværksbaseret virksomhed, der fortsat har fulgt sporet med at gøre en positiv forskel for de, der har det sværest. Et spor som konstant er fulgt op og udviklet med nye kompetencer og handlemuligheder

Henriette SalmonHenriette Salmon
Chef for visitation, kvalitet og udvikling

2550 2424   henriette@botilbud.skgr.dk


 Sikker mail: administration@botilbud.skgr.dk

Proceskonsulent og coach 2012, Cand. pæd. pæd. psyk 2011, pædagog 1996.

Har arbejdet som konsulent for Støttekontaktgruppen siden 2012, hvor jeg har opbygget stor erfaring inden for psykiatrien.
Det både som daglig leder af et botilbud for borgere med svære psykiske udfordringer kombineret med misbrug og som Støttekontaktperson for borgere i eget hjem.

Jeg har tidligere været souschef i specialinstitution for døve børn og børn med autismespektrum-forstyrrelser og har ligeledes været projektleder og lavet opsøgende arbejde blandt gadedrenge i Kathmandu.

Endvidere har jeg undervist i psykologi på STX og Pædagoguddannelsen.

Pernille Cramer – Løn og administration
  24653380    pernille@botilbud.skgr.dk
Marianne Hjortkilde – Bogholderi
  27111851    marianne@botilbud.skgr.dk

Søg job i Støttekontaktgruppen

Da vi ofte har brug for kvalificerede kolleger til vores mange forskelligartede opgaver, kan vi kun opfordre dig til at søge ind til Støttekontaktgruppen.
Din jobansøgning gemmes i 3 måneder til evt. senere brug, såfremt vi finder den interessant og den opfylder vores formelle kriterier.
Læs vores aktuelle stillingsopslag her