Støttekontaktgruppens organisation

MadsMads Cramer har siden 2003 ledet, ejet og drevet en række virksomheder inden for det private sociale område under Støttekontaktgruppen med stor succes.

Grundlaget for disse virksomheder er et dybtliggende socialt engagement og en drivkraft til altid at gøre det sociale- og pædagogiske arbejde bedre til glæde for de mange borgere med forskellige problemer, der altid er i fokus i hans virksomheder. Transparens i organisationen samt evne og vilje til et positivt og proaktivt samarbejde med myndigheder og kommuner er nøgleord, der kan hæftes på Mads Cramer og hans organisation. Resultatet er sociale kvalitetstilbud til samfundets svageste, der holder, hvad de lover og til stadighed kan tiltrække engageret, kompetent og veluddannet personale.

Hovedkontor
Krakasvej 17 • 3400 Hillerød
  2016 6080 / 2550 2424   administration@botilbud.skgr.dk 

Direktør • Mads Cramer
2016 6080   mads@botilbud.skgr.dk

Chef for visitation, kvalitet og udvikling • Henriette Salmon
2550 2424   henriette@botilbud.skgr.dk

Administration • Laura Holm
 3122 1670   laura@botilbud.skgr.dk

Administration • Sharlene Hanson
 2224 7290   sharlene@botilbud.skgr.dk

Regnskabsansvarlig • Marianne Hjortkilde 
2711 1851   marianne@botilbud.skgr.dk

Driften af private sociale tilbud kræver, at disse selskaber ledes af ansvarshavende bestyrelser. Bestyrelserne for selskaberne bag Støttekontaktgruppens Botilbud afd. 1, 2 & 3 består af:

Bestyrelsesformand • Claus Børge Birch.
Medlemmer • Dion Wiisbye Olsen, Erik Helmer Petersen og Bettina Zangenberg.

Støttekontaktgruppen Drift & Administration ApS • CVR 37292664 • Nykredit Bank • kontonr.: 5492-0906276
Støttekontaktgruppens Botilbud afd.1 ApS • CVR 37293008 • Nykredit Bank • kontonr.: 8117-3988990
Støttekontaktgruppens Botilbud afd.2 ApS • CVR 39240939 • Nykredit Bank
Støttekontaktgruppens Botilbud afd.3 ApS • CVR 40752005 • Nykredit Bank
Støttekontaktgruppen • CVR 29266190 • Nykredit • Bank kontonr.: 5492-8253328

Trekroner Revision A/S • statsautoriserede revisorer

Afdeling 1 • Andi Thomsen
Afdeling 2 • Morten Staffeldt
Afdeling 3 • Pernille Tambour

Personalet består af en blanding af månedslønnede medarbejdere og timelønnede vikarer.

Langt overvejende er der tale om pædagogisk uddannet personale. Men også sygeplejesker, social- og sundhedsassistenter samt andre faggrupper er ansat under hensyn til socialtilsynets retningslinjer i forhold til mængden af uddannet pædagogisk personale.

Hent nyhedsbrev januar 2024

Hent nyhedsbrev september 2023


Friluftsrådet har sponseret to bålhytter og en sansegynge til Støttekontaktgruppens botilbud.
Vi siger tusinde tak for jeres opmærksomhed og samarbejdet.

Søg job i Støttekontaktgruppen

Vi ofte har brug for kvalificerede kolleger til vores mange forskelligartede opgaver. Derfor opfordrer vi dig til at sende en ansøgning til Støttekontaktgruppen.
Din jobansøgning gemmes i 3 måneder til evt. senere brug, såfremt vi finder den interessant og den opfylder vores formelle kriterier.