Støttekontaktgruppens organisation

MadsMads Cramer har i mere end 15 år ledet, ejet og drevet en række virksomheder inden for det private sociale område under Støttekontaktgruppen med stor succes.
Grundlaget for disse virksomheder er et dybtliggende socialt engagement og en drivkraft til altid at gøre det sociale- og pædagogiske arbejde bedre til glæde for de mange borgere med forskellige problemer, der altid er i fokus i hans virksomheder. Transparens i organisationen samt evne og vilje til et positivt og proaktivt samarbejde med myndigheder og kommuner er nøgleord, der kan hæftes på Mads Cramer og hans organisation. Resultatet er sociale kvalitetstilbud til samfundets svageste, der holder, hvad de lover og til stadighed kan tiltrække engageret, kompetent og veluddannet personale.

Hovedkontor
Krakasvej 17 • 3400 Hillerød
administration@botilbud.skgr.dk   20166080 / 25502424

Mads Cramer •  Direktør
20166080   mads@botilbud.skgr.dk

Henriette Salmon • Chef for visitation, kvalitet og udvikling
25502424   henriette@botilbud.skgr.dk

Pernille Cramer • Løn og administration
 24653380   pernille@botilbud.skgr.dk

Marianne Hjortkilde • Bogholderi
27111851   marianne@botilbud.skgr.dk

Driften af private sociale tilbud kræver, at disse selskaber ledes af ansvarshavende bestyrelser. Bestyrelserne for selskaberne bag Støttekontaktgruppens Botilbud afd. 1, 2 & 3 består af:

Bestyrelsesformand – Claus Børge Birch.
Medlemmer – Dion Wiisbye Olsen, Erik Helmer Petersen og Bettina Zangenberg.

Støttekontaktgruppen Drift & Administration ApS • CVR 37292664 • Nykredit Bank • kontonr.: 5492-0906276
Støttekontaktgruppens Botilbud afd.1 ApS • CVR 37293008 • Nykredit Bank • kontonr.: 8117-3988990
Støttekontaktgruppens Botilbud afd.2 ApS • CVR 39240939 • Nykredit Bank
Støttekontaktgruppens Botilbud afd.3 ApS • CVR 40752005 • Nykredit Bank
Støttekontaktgruppen • CVR 29266190 • Nykredit • Bank kontonr.: 5492-8253328

Trekroner Revision A/S – statsautoriserede revisorer

Afdeling 1. Martin Scharling
Afdeling 2. Morten Staffeldt
Afdeling 3. Pernille Tambour

Personalet består af en blanding af månedslønnede medarbejdere og timelønnede vikarer.
Langt overvejende er der tale om pædagogisk uddannet personale. Men også sygeplejesker, social- og sundhedsassistenter samt andre faggrupper er ansat under hensyn til socialtilsynets retningslinjer i forhold til mængden af uddannet pædagogisk personale.

Hent nyhedsbrev februar 2023

Hent nyhedsbrev februar 2022


Friluftsrådet har sponseret to bålhytter og en gynge til Støttekontaktgruppens botilbud. Vi siger tusind tak for jeres opmærksomhed og samarbejdet.

Søg job i Støttekontaktgruppen

Da vi ofte har brug for kvalificerede kolleger til vores mange forskelligartede opgaver, kan vi kun opfordre dig til at søge ind til Støttekontaktgruppen.
Din jobansøgning gemmes i 3 måneder til evt. senere brug, såfremt vi finder den interessant og den opfylder vores formelle kriterier.
Læs vores aktuelle stillingsopslag her