Botilbuddet Birkelund

Botilbuddet Birkelund er et §107 botilbud for sårbare unge i alderen 18-35 år med plads til 14 beboere heraf 4  i selvstændigt hus.
Beboere der for en periode i deres liv har behov for målrettet socialpædagogisk støtte, vejledning og omsorg i trygge rammer. Et springbræt til at blive selvstændige og i stand til at mestre eget liv i egen bolig.

Målgruppen er oftest socialt udsatte unge med manglende sociale kompetencer, psykisk sårbarhed, angst, depression, indad reagerende adfærd, negative tankemønstre eller anden form for psykisk og/eller kognitive funktionsnedsættelse.

Målgruppen rummer unge med følgende diagnoser: Personlighedsforstyrrelse, skizofreni, OCD, selvskadende adfærd og evt. tendens til spiseforstyrrelse som følge heraf.

Der indskrives ikke unge med omfattende udadreagerende adfærd, tilknytning til bandekriminalitet eller med et omfattende aktivt misbrug.

Naja Sewohl
Daglig leder af Birkelund

 

2263 3646
 naja@botilbud.skgr.dk
 Sikker mail: psykiatri@botilbud.skgr.dk

Naja er uddannet pædagog i 2005. Derudover har Naja følgende uddannelser: Lederuddannelse fra Dispuk 2023. forumteaterkonsulent 2009, Narrativ samtalepraktikker 2016, Diplom i seksualvejledning 2018 og Familiebehandler 2021.

Naja har arbejdet på en ungdomsklub i Hillerød for unge med varige fysisk og psykiske funktionsnedsættelse og som ungekonsulent i Helsingør for og med unge med massive psykiske udfordringer. Naja arbejdede her primært med undervisning samt etablering af virksomhedspraktikker.

Botilbuddet ligger centralt i Hillerød på adressen Åmosevej 19, 3400 Hillerød, tæt på stationen, Slotsarkaderne, uddannelsessteder, natur m.m.
Botilbuddet er indrettet med to fælleskøkkener, opholdsstue, fællesrum og to vaskerum med vaskemaskiner og tørretumblere. De fleste beboerværelser har eget bad og toilet. To beboere deler bad og toilet. Derudover er der en dejlig have med terrasse og grill.
“Anneks-huset” med 4 pladser ligger i nærheden på Fredensvej 19, 3400 Hillerød med 4 værelser, 2 x toilet og bad, vaskemaskine og tørretumbler samt køkken og fælles spisestue og opholdsrum.
Der er en god have og en rar terrasse, som giver fine udendørs muligheder.

Vi lægger vægt på, at der skal være rart og imødekommende at være og bestræber os på at skabe en hjemlig hyggelig atmosfære.

Huset tilbyder tre faste måltider om dagen. Beboerne opfordres til at have en maddag og være deltagende i planlægning af indkøb og madlavning. Der serveres aftensmad hver dag omkring kl. 18, de øvrige måltider er individuelle. Beboerne støttes til at handle ind til deres egen kurv i køleskabet til morgenmad og frokost. Der er en sundhedspolitik på Birkelund, og der lægges vægt på sund og varieret kost

Beboerne får tildelt en primær og en sekundær kontaktperson, hvor man har mulighed for at knytte bånd til det personale, man fungerer bedst sammen med. I samarbejde med sagsbehandler planlægger vi den støtte, der passer bedst til den enkelte og giver de bedst mulige betingelser for udvikling. Alt efter behov, er der rig mulighed for individuelle samtaler med højt fagligt personale.

På Birkelund tager vi udgangspunkt i det voksne menneskes selvstændighed. Derfor støtter vi beboerne i at varetage deres eget liv på bedst mulig vis. Vi bestræber os på at få alle beboerne til at deltage i de daglige gøremål. Vi hjælper med at skabe en fast struktur i hverdagen og har fokus på ADL træning herunder støtte til økonomi, personlig hygiejne, rengøring af eget værelse og toilet, tøjvask m.m. Hver beboer har en maddag hver anden uge, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes formåen. Vi støtter det, der skal til for at få succes og kendskab til madlavningens mange processer.

Personaledækningen er størst mellem kl. 9 og 19 i dagligdagen dvs. 2-3 pædagoger, fordi det her er muligt at samarbejde med det netværk, der er omkring den enkelte beboer, og fordi vi gerne vil skabe aktiviteter i løbet af dagen for at motivere til en normal døgnrytme, da vi ved, at det er bedst for psyken at benytte sig af de lyse timer til at leve i. Men der er også personale på om natten, hvis man skulle få det svært og har behov for nogen til at støtte sig til

§107 tilbuddets overordnede mål er at støtte beboeren i at blive så selvhjulpen som muligt samt at opnå egne personlige mål. Beboerne inddrages således i udformning af personlige mål med udgangspunkt i de indsatsmål og formål, som vi får fra betalingskommunen. Formålet er, at beboerne bliver så selvhjulpne som muligt med henblik på at kunne mestre eget liv i egen bolig samt blive i stand til at finde deres plads i samfundet.

Med en ressourcefokuseret tilgang har vi fokus på det, der fungerer, fremfor det der ikke fungerer. Vi støtter op omkring beboerens selvstændighed i form af bo-træning, som en stor del af vores aktiviteter i dagligdagen tager udgangspunkt i. Herunder støtte til struktur i hverdagen, madlavning, tøjvask, personlig hygiejne, økonomi samt støtte til at få skabt sunde vaner ift. fysisk såvel som psykisk sundhed. Vi vægter endvidere uddannelse og beskæftigelsestilbud højt og støtter op omkring dette.

Det overordnede pædagogiske perspektiv bygger på et positivt menneskesyn, hvori vi anser det enkelte menneske som værende unikt og ekspert i eget liv. Derfor bygger vores pædagogiske fundament på en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang (KRAP). Vi lægger stor vægt på, at vi som personale fremstår troværdige, ærlige og stabile.

På Botilbuddet Birkelund tilbydes beboerne motiverende samtale – MI med kontaktpersonen. Her tager vi udgangspunkt i beboerens ønsker om forandring og skaber passende målsætning. Gennem samtalen bygger vi broer til de større mål ved at fokusere på de små mål, som er overkommelige og med størst mulig sikkerhed for succes – det er vigtigt at opleve succes med de mål, man sætter sig.
På Botilbuddet Birkelund arbejder vi ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter principperne bag Low Arousal. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan forebygges med bl.a. afledning, affektsmitte, affektive metoder ved fysisk kontakt samt at ”lande igen”.

Vi arbejder systematisk med dokumentation herunder dagbogsnotater, udviklingsplaner og statusrapporter med resultatdokumentation. I forbindelse med beboerens indflytning modtager vi handleplan med indsatsmål og formål fra beboerens sagsbehandler. Inden for de første tre måneder udarbejder vi i fællesskab med beboeren en udviklingsplan med langsigtede mål, kortsigtede mål og en række delmål, som er vores arbejdsredskab med hensyn til at styrke beboerens udvikling. Udviklingsplanen revurderes hver 6. måned samtidig med, at der skrives en statusrapport, som refererer direkte til de opstillede indsatsmål og delmål.

På Birkelund er der personale til rådighed hele døgnet. Dagtimerne er dækket med 2-3 personaler og natten er dækket med en sovende nattevagt. På Birkelund møder beboerne en personalegruppe med højt humør og som brænder for faget og det at gøre Birkelund til et helt særligt sted for beboerne. I Støttekontaktgruppen har vi en målsætning om, at min. 2/3 af personalegruppen er faglært. Ufaglærte medarbejdere har alle massiv erfaring inden for området.

Der ydes både fælles støtte og individuel støtte. Alle beboere får tildelt en kontaktperson, som er ”tovholder” i forhold til beboerens ophold på botilbuddet, herunder individuel udviklingsplan, tværfaglige samarbejdspartnere m.m.

Aktuelle grundtakster findes på Tilbudsportalen.

Andi – Pædagogisk medarbejder

Christina – Pædagog 

Hallger – Pædagog

Line – Pædagog

Rikke – SOSU

Rune – Pædagog

Sara – Pædagog

Øyvind – Pædagog

Støttekontaktgruppens tilbud er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.

Læs mere på Tilbudsportalen om Socialtilsynets rapporter om Botilbuddet Birkelund, se evt. ledige pladser og aktuelle takster.

Hent nyhedsbrev januar 2024

Hent nyhedsbrev september 2023

Søg job i Støttekontaktgruppen

Vi ofte har brug for kvalificerede kolleger til vores mange forskelligartede opgaver. Derfor opfordrer vi dig til at sende en ansøgning til Støttekontaktgruppen.
Din jobansøgning gemmes i 3 måneder til evt. senere brug, såfremt vi finder den interessant og den opfylder vores formelle kriterier.