Støttekontaktgruppens Bo- og Aktivitetstilbud

Botilbuddet Ølsted

Botilbuddet Ølsted er et §107 og §108 botilbud for borgere i alderen 30 – 65 år med plads til 9 beboere, som har behov for målrettet socialpædagogisk støtte, vejledning og omsorg i trygge rammer.
Vi har 5 §107 og 4 §108 pladser.

Botilbuddet Bakkely

Botilbuddet Bakkely er et §107 botilbud for unge mellem 18-35 år med autismespektrum-forstyrrelse eller anden udviklings-forstyrrelse. Unge som har særlig brug for en forudsigelig og struktureret hverdag. Vi har plads til 9 beboere på Bakkely.

Botilbuddet Birkelund

Botilbuddet Birkelund er et §107 botilbud for sårbare unge i alderen 18-35 år med plads til 14 beboere, der for en periode i deres liv har behov for målrettet socialpædagogisk støtte, vejledning og omsorg i trygge rammer.

Afdelinger i Karlebo

Botilbuddet Karlebo Hus 1

Botilbuddet Karlebo Hus 1 er et §107 botilbud med plads til 9 beboere.
Målgruppen er unge i alderen 18-35 år med autismespektrum-forstyrrelser eller anden udviklings-forstyrrelse.

Botilbuddet Karlebo Hus 2

Botilbuddet Karlebo Hus 2 er et §107 botilbud for beboere i alderen 18-55 år med psykisk/kognitiv funktionsnedsættelse, evt udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser.
Vi har plads til 10 beboere

Botilbuddet Karlebo Hus 3

Botilbuddet Karlebo Hus 3 er et §107/§108 tilbud bestående af 7 selvstændige lejligheder med eget køkken og bad. For borgere som har brug for særlig tilrettelagt støtte én til én det meste af- eller hele døgnet.

Søhuset §103/4 Aktivitetstilbud

Aktivitetstilbuddet har 8 stk. §104 pladser til samvær og aktivitetstilbud & 2 stk. §103 pladser til beskæftigelsestilbud som pasning af grønne områder og dyrehold. 

Hent nyhedsbrev januar 2024

Hent nyhedsbrev september 2023

Søg job i Støttekontaktgruppen

Vi ofte har brug for kvalificerede kolleger til vores mange forskelligartede opgaver. Derfor opfordrer vi dig til at sende en ansøgning til Støttekontaktgruppen.
Din jobansøgning gemmes i 3 måneder til evt. senere brug, såfremt vi finder den interessant og den opfylder vores formelle kriterier.