Om Støttekontaktgruppen

Støttekontaktgruppen er innovative, private og netværksbaserede virksomheder, som siden 2003 har løst og løser et stadig stigende antal sociale opgaver primært for Region Hovedstadens kommuner. Opgaverne løses på højt socialfagligt niveau og til konkurrencedygtige priser.
Vores styrke er, at vi altid kan finde den rette kvalificerede medarbejder eller team til at varetage den konkrete opgave.
Det sker blandt vores store særdeles erfarne og veluddannede medarbejderstab. Derfor er vores "bank" af viden, erfaringer og dokumentation ganske betydelig.
Vi løser opgaver med stor fleksibilitet med hensyn til arbejdstider, opgavernes art og ser altid frem til nye udfordringer.

Støttekontaktgruppens Botilbud §107/8

Støttekontaktgruppens botilbud ApS er særligt tilrettelagte botilbud for sårbare borgere, der af forskellige årsager i perioder af deres liv, har brug for målrettet hjælp i trygge rammer.
Vi er i konstant udvikling, er åbne for dialog, nye tiltag og udvikler gerne nye botilbud.

SØHUSET - Karlebo
Aktivitetstilbud §103/4

Støttekontaktgruppen har åbnet aktivitetstilbud under SEL §103/4 i Karlebo med 10 pladser. Aktivitetstilbuddene har 8 stk. §104 pladser til samvær og aktivitetstilbud samt 2 stk. §103 pladser til beskæftigelsestilbud som pasning af grønne områder og dyrehold.

Støttekontaktgruppen
Drift & Administration

Kontakt venligst øverste ledelse vedr. visitation af borgere til §107/8 botilbud og §103/4 aktivitetstilbud.


Sikker mail: administration@botilbud.skgr.dk

Hent nyhedsbrev maj 2024

Hent nyhedsbrev januar 204

Søg job i Støttekontaktgruppen

Da vi ofte har brug for kvalificerede kolleger til vores mange forskelligartede opgaver, kan vi kun opfordre dig til at søge ind til Støttekontaktgruppen.
Din jobansøgning gemmes i 3 måneder til evt. senere brug, såfremt vi finder den interessant og den opfylder vores formelle kriterier.