Støttekontaktgruppens privatlivspolitik

I det følgende kan du læse Støttekontaktgruppens politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på Støttekontaktgruppens hjemmeside.

Når du færdes på Støttekontaktgruppens hjemmeside er vilkårene i denne privatlivspolitik gældende. Når du færdes på hjemmesiden, er Støttekontaktgruppens cookiepolitik og persondatapolitik desuden gældende.

Hvis ikke du kan acceptere herværende vilkår, bedes du undlade at benytte Støttekontaktgruppens hjemmeside.

Støttekontaktgruppen værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

Støttekontaktgruppen betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger.

Støttekontaktgruppens Drift og Administration ApS
Krakasvej 17
3400 Hillerød
CVR nr.: 37292664

 2550 2424 (Henriette Salmon)
 administration@botilbud.skgr.dk

Privatlivspolitikken er gældende for alle afdelinger i Støttekontaktgruppen:

  • Støttekontaktgruppens Drift og Administration ApS: CVR 37292664
  • Støttekontaktgruppens Botilbud ApS: CVR 37293008
  • Støttekontaktgruppens Botilbud afdeling 2 ApS: CVR39240939
  • Støttekontaktgruppens Botilbud afdeling 3 ApS: CVR 40752005

Støttekontaktgruppens behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser. Støttekontaktgruppen gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Støttekontaktgruppen ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Når du benytter dig af vores hjemmeside og eksempelvis gennem hjemmesiden søger job i Støttekontaktgruppen forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet, og at registrere modtagelse og behandle din ansøgning. Støttekontaktgruppen indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på Støttekontaktgruppens hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden samt brug af vores rekrutterings kontaktformular.

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

  • Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”
  • Hvilken browser du bruger
  • Hvilken ip-adresse du har
  • Eventuelt hvilket brugernavn du har


Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookie-politik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid finde cookiepolitikken (link) frit tilgængelig på Støttekontaktgruppens hjemmeside, og du bliver desuden bedt om at acceptere vores cookiepolitik (link), når du klikker dig ind på vores hjemmeside.

For at kunne indgå i dialog med dig i en rekrutteringsproces behandler Støttekontaktgruppen personoplysninger om dig, som v indsamler når du bruger kontaktformular for ansøgning om jobmuligheder.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer, adresse, ansøgning, CV, uddannelsesniveau og hvorvidt du har kørekort.

Støttekontaktgruppen indsamler dine kontaktoplysninger i forbindelse med jobansøgning i Støttekontaktgruppen. Personoplysningerne behandles med henblik på at vurdere dit kandidatur for eventuel ansættelse i Støttekontaktgruppen.

Støttekontaktgruppen opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af det ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe vi fortsat er i dialog om fremtidigt karriereforløb i Støttekontaktgruppen. Hvis dialogen ikke resulterer i et ansættelsesforhold, sletter Støttekontaktgruppen dine personoplysninger inden for 3 måneder.

Ved brug af vores kontaktformular til jobsøgning har du givet samtykke til, at Støttekontaktgruppen må videregive dine personoplysninger inden for vores selskaber. Du kan finde yderligere oplysninger om selskaberne på www.skgr.dk. Dine personoplysninger vil derfor blive videregivet til afdelinger inden for Støttekontaktgruppen, idet de er involveret i rekrutteringsprocesser.

Dine personoplysninger kan videregives til tredjemand herunder de sociale medier som Google, LinkedIn, Facebook og Instagram.

I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

Ovennævnte personoplysningerne overlades til de databehandlere, som er tilknyttet Støttekontakt-gruppen. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Støttekontaktgruppen og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik eller cookiepolitik (link).

Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Støttekontaktgruppen selv.

Støttekontaktgruppen behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi arbejder med cloudløsning til opbevaring af data. Der tages backup dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirus software og firewalls.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Støttekontaktgruppen behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan henvende dig til Støttekontaktgruppen ved at skrive til denne e-mailadresse: administration@botilbud.dk 

Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

I forhold til det/de samtykke(r) du har givet Støttekontaktgruppen kan du altid tilbagekalde ved kontakt til os. Tilbagekaldelsen får derefter virkning både for Støttekontaktgruppen og Støttekontaktgruppens selskaber.

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Støttekontaktgruppen på e-mail: administration@botilbud.skgr.dk.