Warning: include_once(/home/www/skgr.dk/wp-includes/header.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/www/skgr.dk/wp-config.php on line 101

Warning: include_once(): Failed opening '/home/www/skgr.dk/wp-includes/header.php' for inclusion (include_path='.:/php/includes:/usr/share/php') in /home/www/skgr.dk/wp-config.php on line 101
§103/4 Aktivitetstilbud - STØTTEKONTAKTGRUPPEN

Aktivitetstilbud Søhuset

Støttekontaktgruppens Aktivitetstilbud Søhuset har 8 stk. §104 pladser til samvær og aktivitetstilbud & 2 stk. §103 pladser til beskæftigelsestilbud som pasning af grønne områder og dyrehold. 

Søhuset henvender sig til borgere i alderen 18-60 år med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelse, herunder bl.a. kognitiv forstyrrelse, autismespektrum-forstyrrelse samt tilknytningsforstyrrelse. Borgere som profiterer af socialt samvær og aktiviteter i fællesskab med andre.

Tilbuddet modtager ikke borgere med svært fysisk handicap, da tilbuddets fysiske rammer ikke er indrettet handicapvenligt.

Tilbuddet modtager ikke borgere med svær udadreagerende adfærd

Per Simonsen
Daglig leder af Aktivitetstilbuddet Søhuset

 

 2254 8200

 per.simonsen@botilbud.skgr.dk


 Sikker mail: handicap@botilbud.skgr.dk

Per har 26 års erfaring fra flere botilbud, hvor han har arbejdet meget med austisme spektrum forstyrrelser samt at strukturere borgernes hverdag. I 2022 blev han uddannet pædagog.

Desuden har Per en bachelor i fine Art Photography.

Aktivitetstilbuddetligger på en stor grund sammen med Botilbuddene Karlebo Hus 1, 2 og 3 på adressen Avderødvej 42, 2980 Kokkedal. Der er busforbindelse lige uden for døren til Hillerød og Hørsholm.

Aktivitetstilbuddet består af forskellige aktivitetsrum som pejsestue, spillerum, motionsrum og musiklokale, og har gode udendørsarealer med bl.a. bålhytte, fodboldbane, dyrehold m.m.

Borgerne skal selv medbringe madpakke til frokost.

Vi serverer kaffe, te og saftevand i løbet af dagen. 

Samlingspunktet er pejsestuen, hvor dagen starter, der bliver sagt godmorgen og dagens aktiviteter gennemgås. I pejsestuen er der udover fællesbordet også er en hyggekrog og plads til div. kreative aktiviteter.
I spillerummet har vi computere, diverse brætspil, puslespil, bordtennis m.m.

I motionsrummet er der div. maskiner til fysisk træning. I musikrummet er der både mulighed for selv at spille musik, men der er også en hyggekrog, hvis man bare vil lytte til musik.

Vi har en bålhytte, som skal danne rammen om div. natur/udendørsaktiviteter. Vi har også shelter med bålplads, fodboldbane, egen sø og en trampesti hele vejen rundt om grunden.

Vi har også et mindre dyrehold med geder, kælegrise og høns.

Borgere, som er tilknyttet beskæftigelsestilbuddet §103,møder om morgenen i pejsestuen sammen med de øvrige borgere. Efter morgensamlingen går de i gang med dagens opgaver. Beskæftigelsestilbuddet består af pasning af grønne områder og dyrehold på Støttekontaktgruppens botilbud. Dagen slutter af med socialt samvær med de øvrige borgere i aktivitetstilbuddet.

Socialt samvær og social træning er et af hovedformålene i aktivitetstilbuddet, og vi har særlig vægt på udendørsaktiviteter. Bålhytten vil være et socialt samlingssted, hvorfra man kan arrangere utallige aktiviteter.

Et sted, hvor man kan mødes omkring bålet til fællessang og varm kakao. Man kan lære at lave mad over bålet og snitte i pinde. Et sted, hvor man kan krybe i læ for regnen eller i skygge for den varme sol. 

Naturen er med til at skabe fysisk og psykisk velvære. Her kan man blive fysisk udfordret på balance, styrke og hurtighed. Alle sanserne stimuleres, når man er ude. Man kan lege, afprøve nye ting og være kreativ, men det er også i naturen, man kan finde ro, harmoni og fordybelse.

 Aktivitetstilbuddet har til formål at øge den enkelte borgers livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab med andre. Tilbuddet kan medvirke til, at borgeren udfolder sig sammen med andre og deltager i et socialt fællesskab med udgangspunkt i sjove, udfordrende, udviklende og hyggelige aktiviteter.

Formålet med beskyttet beskæftigelse er at tilbyde en målrettet indsats, der kan udvikle og vedligeholde funktionsevner. Beskæftigelsestilbuddet har til formål at øge den enkeltes livskvalitet gennem meningsfyldte opgaver og sociale aktiviteter. 

Det overordnede pædagogiske perspektiv bygger på et positivt menneskesyn, hvori vi anser det enkelte menneske som værende unikt og ekspert i eget liv.

Derfor bygger vores pædagogiske fundament på en anerkendende og ressource fokuseret tilgang (KRAP). Personalet tilstræber en positiv, stabil og ligeværdig kontakt med borgerne med udgangspunkt i anerkendelse og forståelse for den enkelte.
Vi arbejder med udgangspunkt i en TEACCH-inspireret tilgang, hvor der kompenseres for borgernes udviklingsforstyrrelse gennem visualisering, struktur og forudsigelighed.

Ud fra individuelle behov benytter vi forskellige former for dagskemaer, ugeplaner, aktivitetskalendere m.m.

Vi har fokus på at skabe et godt og rart sted for borgerne, et sted hvor de trygt kan udvikle sig og træne sociale færdigheder.

Vi arbejder ikke-konfronterende og med konfliktnedtrapning efter principperne bag Low Arousal. Grundtanken er, at problemskabende adfærd kan forebygges med blandt andet afledning, affektsmitte, affektive metoder, ved fysisk kontakt og ved at ”lande igen”.

Vi følger op og dokumenterer arbejdet med de borgerettede mål gennem dagbogsnotater i Danjournal efter behov samt på personalemøder. Der udarbejdes statusrapport vedr. fastsatte mål mindst én gang årligt eller efter behov.

Egenkontrol: Der udarbejdes egenkontrol for tilbuddet hvert halve år vedr. dokumentation, personalegennemstrømning, faglig udvikling, magtanvendelser, udskrivninger m.m.

Tilbuddet er åbent i hverdage fra 8:30-14:00. Personalenormeringen for en fuld plads er:
§103: 10 timer/uge/beboer. §104: 6,25 timer/uge/beboer. Man møder fagligt kvalificeret personale med stor erfaring inden for målgruppen. I Støttekontaktgruppen har vi en målsætning om, at minimum 2/3 af personalegruppen er faglært. Ufaglærte medarbejdere har alle massiv erfaring inden for området.
Aktuelle grundtakster findes i Tilbudsportalen. Kørsel er ikke inkluderet i denne takst.

Marie – Pædagog

Morten – Pædagog

Per – Pædagog og daglig leder

Hent nyhedsbrev januar 2024

Hent nyhedsbrev september 2023